top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Stress

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom, men en tilstand og kroppens reaktion på fysisk eller psykisk belastning. Når vi bliver stressede, kommer kroppen i alarmberedskab. Kroppen sætter en række reaktioner i gang, der gør den klar til at reagere på mulig fare og sikre sin overlevelse. Der skelnes mellem kortvarig og langvarig stress.


Kortvarig stress

Kortvarig stress opstår, når der er en klar og tidsbegrænset årsag og er helt normalt og hensigtsmæssig, da det skærper opmærksomheden og kan gøre os i stand til at yde en ekstra indsats både fysisk og psykisk (eksempelvis ved eksaminer, i konflikter, ved deadlines eller når man skal løbe efter bussen). Når udfordringerne er overstået, kan kroppen få ro igen og genopbygge sine ressourcer. Kortvarig stress er ikke skadeligt.


Langvarig stress

Langvarig stress giver både fysiske og psykiske symptomer og kan gøre dig alvorligt syg. Langvarig stress opstår, når vi oplever en ubalance mellem de udfordringer, vi står overfor og vores muligheder for at håndtere dem.


Årsager til langvarig stress kan f.eks. være: større belastninger i privatlivet, på arbejdet eller uddannelsen, kriser, ulykker og oplevelser af tab, økonomisk utryghed eller manglende mulighed for fritid og hvile.


Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig og stressreaktionen afhænger af graden af belastning, altså hvor stor ubalancen er mellem de oplevede krav til os (fysiske såvel som psykiske) og de ressourcer vi har til rådighed til at tackle situationen (det kan være tid, økonomi, fysisk og psykisk overskud osv.).


Er du i tvivl om du eller en du kender, har stress eller har brug for behandling, kan du læse mere her:


Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

Narrativ terapi kan være særligt hjælpsomt ved behandling af stress. Fokus er på at lytte til de signaler din krop giver dig og justere i forhold til dette. Der er ingen vej udenom. Du kan få hjælp til din stress hos Lyngbypsykologen
bottom of page