top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Forældreskab

Som forælder kan vi alle ende i situationer, hvor vi føler, vi har prøvet alt eller ikke aner, hvordan vi skal håndtere en problemstilling i forhold til vores barn. Her kan det give god mening med rådgivning og sparring. Forældrerådgivning handler ikke om at kritisere eller bebrejde dig som forælder, men derimod om at støtte, vejlede og hjælpe dig med at tackle udfordringer og problemer, der opstår i forbindelse med forældrerollen. Forældresparring kan være for den ene eller begge forældre. 


Forældrerådgivning kan være relevant i situationer, hvor du ønsker hjælp til:

• At være nybagt forælder


• Selvvalgt forældreskab


• Stress- og konfliktsituationer med dit barn (eks. spisesituationer, sovesituationer, søskendekonflikter eller andre situationer med særligt pres på)


• Mistrivsel hos dit barn


• Adfærdsudfordringer hos dit barn (i skolen eller hjemme)


• Følelses- eller adfærdsudfordringer hos dig selv i relationen til dit barn (f.eks. voldsom vrede, skam, skyld eller dårlig samvittighed)


• Håndtering af skilsmisse eller udfordringer ved delt forældreskab


• Tab, sorg eller kriser i familien


• Udfordringer ved at være en sammenbragt familie eller rollen som bonusmor/-far


• Stressende eller belastende livsændringer, der kan påvirke dit overskud og evne til at håndtere dit barns behovFokus i samtalerne

Alt efter hvilke årsager der er til ønsket om sparring og rådgivning vedrørende dit forældreskab, kan fokus i samtalerne for eksempel være på at lære at tackle helt specifikke situationer med dit barn anderledes f.eks. ved at lære at anvende nye strategier og teknikker, at styrke målrettede forældrekompetencer, at håndtere stress- og konfliktsituationer mere effektivt, at forstå dit barns adfærd eller udviklingsbehov, at etablere mere hensigtsmæssige kommunikations- og interaktionsmønstre og opbygge din tillid og selvtillid som (bonus-)forælder. 


Er du i tvivl hvorvidt den situation, du befinder dig i med dit (bonus-)barn, hører ind under noget af dette, er du altid velkommen til at kontakte mig og høre nærmere.Ønsker du hjælp til dit barn, kan du med fordel læse mere her:


Børnepsykolog  /  Behandling af mistrivsel hos børn
Mistrivsel blandt unge  /  Psykologhjælp til ungeKontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

Forældre sparring og rådgivning til forældreskabet mange faser psykolog Kongens Lyngby
bottom of page