top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Familieterapi

Familieterapi eller familiebehandling dækker over forskellige typer af indsatser, hvor det giver mening, at tre eller flere personer fra den samme familie deltager i et forløb. Samtalerne har til formål at få hverdagen til at fungere bedre i familien eller forbedre en eller flere af relationerne mellem familiemedlemmer.

Familiebehandling kombineres ofte med individuelle samtaler eller samtaler, hvor kun to medlemmer af familien deltager (forældresamtale, forælder-barn-samtale, søskendesamtale).

Der kan være mange forskellige årsager til, at en familie søger i familieterapi. Nogle af de mest almindelige årsager omfatter:
Kommunikationsproblemer

Familier kan opleve manglende eller dårlig kommunikation, der kan føre til en øget mængde konflikter eller misforståelser. Familiebehandling kan hjælpe jer med at identificere og blive klogere på årsagerne til de udfordringer, I oplever, arbejde med uhensigtsmæssige dynamikker og mønstre samt hjælpe jer med for at forbedre kommunikationen og relationerne.Ændringer og overgange

Alle familier oplever livsændringer, der påvirker og ændrer livet i familien og nogle gange kan hændelser som skilsmisse, dødsfald, flytning eller tilkomsten af et nyt familiemedlem skabe forstyrrelser og ustabilitet, som I har brug for hjælp til at komme videre fra. Familieterapi kan hjælpe jer med at navigere i disse overgange og håndtere de følelsesmæssige udfordringer, der kan opstå. For eksempel kan støtte til at håndtere skilsmisse eller separation være med til at minimere konsekvenserne for børnene. Behandlingen kan også omhandle tidligere negative oplevelser, som påvirker flere familiemedlemmer eller familien som helhed samt udfordringer som misbrug og afhængighedsproblemer i familien.Konflikthåndtering

Familier kan opleve gentagne konflikter, der forårsager spændinger og ubehag. Familieterapi hjælper jer med at identificere og håndtere de underliggende årsager til konflikterne og arbejde på at finde løsninger, der fungerer for hele familien. Behandlingen indebærer forståelse af de typiske konfliktmønstre og redskaber til at lære at kommunikere mere hensigtsmæssigt og dermed løse konflikter bedre i familien.Problemer med børn eller unge

Familiebehandling kan også være relevant, hvis der opstår problemer med børn eller unge. Terapien kan både omhandle redskaber og metoder til at håndtere hverdagslivets udfordringer, hjælp og støtte til særlige problematikker eller sværere perioder samt støtte og vejledning i forbindelse med adfærdsmæssige problemer eller skolevanskeligheder. Familieterapi kan også være brugbar til at skabe indsigt, forståelse og mere hensigtsmæssige samspil i familien, hvor et barn har en fysisk eller psykisk lidelse.Uanset årsagen kan familiebehandlingen hjælpe jer som familie med at forstå og tackle problemerne sammen.Styrke samarbejde og positive familierelationer

Selvom der ikke nødvendigvis er store konflikter eller problemer i familien, kan nogle familier søge familieterapi for at styrke og forbedre deres relationer. Familiebehandling kan være en måde for jer at investere i jeres trivsel som familie, styrke samarbejdet og skabe eller bevare positive, sunde og bæredygtige relationer mellem søskende, barn-forælder, skilsmisseforældre, bonusforældre osv.
Hvad kræver familieterapi

Familiebehandling kan nogle gange være en lidt længere proces, da det kræver tid og engagement fra alle involverede for at opnå ændringer og forbedringer i familiedynamikken. Arbejdet med udfordringer i en familie er en proces, der kan kræve vedvarende arbejde og kontinuerlig opfølgning. Forandringerne kan tage tid og ikke altid er lineære og derfor er det også vigtigt at have realistiske forventninger til resultatet af familieterapien og ikke forvente et ”quick fix”.


Familiebehandlingen bliver baseret på forskellige metoder og terapeutiske tilgange, afhængigt af den enkelte families behov og problemstilling. Det er vigtigt, at der både i og udenfor terapien bliver skabt tryghed så alle familiemedlemmer føler, at de kan være åbne og ærlige, da arbejdet ofte omfatter diskussion og behandling af følsomme emner. Det kan for nogle være svært og udfordrende, men med opbakning og engagement kan familieterapi bidrage til en bedre forståelse, et mere støttende miljø for alle medlemmer i familien samt sundere og stærkere familierelationer.

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

Familieterapi, rådgivning og relationsbehandling hos psykolog i Kongens Lyngby
bottom of page