top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Alkohol- og stofmisbrug

Jeg har grundig erfaring med psykologisk behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Når overforbrug af alkohol eller stoffer bider sig fast og udvikler sig til et misbrug, er det fordi, det på den ene eller anden måde er eller har været en hjælp til noget. Det kan f.eks. være en hjælp til at dulme sine følelser, en hjælp til at flygte fra fysisk eller psykisk smerte, en hjælp til at undgå situationer der giver dårlig samvittighed eller skyldfølelse og får en til at føle sig som en fiasko. 


Efterhånden som et misbrug udvikler sig, bliver de positive effekter, man får af stofferne eller alkoholen mindre og mindre, mens de negative konsekvenser for én selv og ens omgivelser typisk bliver større og større.

 

For mange er beslutningen om at ville ud af misbruget noget, der skal tages tilløb til og man kan være mange forskellige steder i den beslutningsproces, når man opsøger hjælp. Det vigtigste er, at man er klar til at se på og reflektere over, hvilke konsekvenser (på godt og ondt) misbruget har og har haft for ens liv.


Da misbrug ofte er forbundet med en stor del skyld og skam, er det meget vigtigt for mig, at du i samtalerne føler dig set og hørt og ikke føler dig bedømt. Udforskningen af misbrugets effekter på dit liv vil altid foregå i en respektfuld og varm tone og med en forståelse hos mig for, at brug af alkohol og stoffer er en håndteringsmekanisme ligesom så meget andet.

 

Har du udviklet et forbrugsmønster af alkohol eller stoffer, som du ønsker hjælp til at komme af med eller bare ønsker at blive klogere på, er du velkommen til at kontakte mig.

 

Til pårørende

Du kan også kontakte mig, hvis du er pårørende til en med et misbrug og har svært ved, hvordan du skal håndtere det eller hvis du som barn er opvokset med en forælder med et misbrug og kan mærke, at det stadig påvirker dig i dit nuværende liv, i dine tanker om dig selv eller i din måde at relatere dig til andre mennesker på. 


Er noget af ovenstående tilfældet, kan det give rigtig god mening med et behandlingsforløb, hvor vi sammen kan finde ud af, hvordan du kan håndtere det misbrug, der er eller har været en del af dit liv, samt undersøge hvordan du kan håndtere din relation til den pårørende, der har eller har haft misbruget.


Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

Psykolog Lyngby alkoholmisbrug stofmisbrug behandling
bottom of page