top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret parterapi kan være effektivt til at styrke forholdet, forbedre kommunikationen og hjælpe par med at håndtere konflikter og problemer mere konstruktivt. Terapien sigter mod at skabe et trygt og følelsesmæssigt støttende miljø, hvor man som par kan lære at genoprette tillid og gensidig respekt.

 

Der kan være mange grunde til at opsøge parterapi, men nogle af de mest typiske årsager kan være:

 

Kommunikationsproblemer: Nogle par kan opleve at have svært ved at kommunikere effektivt og forstå hinandens behov og bekymringer. Parterapi kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og lære at lytte og udtrykke sig bedre.

 

Konflikthåndtering: Nogle par kan opleve gentagne konflikter og uenigheder, som de har svært ved at løse på egen hånd. Parterapi kan hjælpe med at finde måder at håndtere konflikter på en konstruktiv og respektfuld måde.

 

Tillidsproblemer og utroskab: Hvis et par oplever tillidsbrud og/eller utroskab kan det medføre store udfordringer i forholdet. Parterapi kan hjælpe med at genopbygge tilliden og finde vej til tilgivelse og forsoning.

 

Behandling

Selvom der findes typiske temaer, findes der lige så mange variationer af det, som der er par, og grundene til at gå i parterapi er forskelligt fra par til par. Samtalernes fokus og forløb afhænger derfor af jeres individuelle behov. Men generelt kan man sige, at emotionsfokuseret parterapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at forstå og arbejde med følelserne hos begge parter, samt identificere og ændre skadelige mønstre og kommunikationsstile, der opretholder problemer i forholdet.


Mit fokus i samtalerne er på at fremme åbenhed, ærlighed og empati mellem jer. Formålet er at hjælpe jer med at forstå og øge jeres følelsesmæssige forbindelse og intimitet. Dette sker blandt ved at identificere og udforske de følelser, der ligger bag konflikter og vanskeligheder i forholdet og øve evnerne til at udtrykke egne og forstå hinandens følelser og behov. 


Mens den ene del af terapien handler om at identificere, genkende og forstå de mønstre og temaer, der er på spil, sigter den anden del af terapien på at lære og øve nye kommunikations- og interaktionsfærdigheder, der kan hjælpe jer med at forbedre jeres forhold. Dette kan eksempelvis involvere, at I lærer at udtrykke jeres behov og ønsker tydeligt, lytte aktivt til hinanden, samt lærer teknikker til at fastholde samarbejde, empati og forståelse, når der opstår konflikter.


Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

bottom of page