top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen, kan du desværre ikke kan bruge en henvisning fra din læge hos mig.

Individuel samtale (45 min) - 1085,-


Individuel samtale med SU-rabat (45 min) - 960,–

Gående terapi (1 time) - 1200,-

Parterapi eller samtale to personer (forældresparring, forælder/barn) (1 time) - 1350,-


Familiesamtale (tre-fem personer) (1 time) - 1620,-

Klippekort (5 x individuel samtale, spar 430 kr) - 4995,-
Klippekortet betales på én gang og kan ikke overdrages til andre. Klippekortet gælder i to år og ubrugte klip refunderes ikke.


Individuel supervision for psykologer mhp. autorisation eller andre faggrupper (1 time) - 1300,-

Betaling

Afbudsregler

Betaling kan enten ske via Mobilepay i forbindelse med samtalen eller ved hjælp af en faktura, som sendes til dig på e-mail efter samtalen. Ved fakturabetaling tillægges et administrationsgebyr på 25 kr.

Hvis du ønsker at melde afbud eller rykke din aftalte tid, skal jeg, uanset årsag, have modtaget besked om dette senest dagen før inden kl. 9. Ved senere afbud eller udeblivelse skal der betales fuld pris for den bookede tid.

Afbud skal gives pr. sms eller indtalt telefonbesked på telefonnummer: 93 10 38 88.

Afbudsreglerne gælder også ved akut opstået sygdom, men det er altid en mulighed at tage samtalen over telefon eller online i stedet. Hvis du ved lette sygdomstilfælde eller af andre årsager ønsker dette, skal du bare sende mig en mail eller sms forud for samtalen, så finder vi den bedste løsning.

Muligheder for tilskud

Lægehenvisning
En lægehenvisning på psykologsamtaler kan du desværre ikke bruge hos mig, da jeg ikke har ydernummer og overenskomst med den offentlige sygesikring. Der er ikke forskel på selve behandlingen, men med en henvisning får du dækket 60% af prisen pr. samtale. Mange psykologer med ydernummer har dog månedlange ventetider, især hvis din henvisning er på depression eller angst. Du kan finde psykologer, der har overenskomst med sygesikringen på www.psykologeridanmark.dk ved at krydse ‘Tilskud til lægehenvisning’ af.


Hvis du ikke kan vente, kan du altid undlade at anvende din henvisning. Hos mig kan du få en tid indenfor et par uger og måske kan du få noget dækning på anden måde (læs om mulighederne nedenfor).

Sygeforsikring Danmark
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til psykologbehandling, hvis betingelserne for tilskud er opfyldt. Er du er passivt medlem, skal du huske at aktivere dit medlemskab inden forløbets start. Hvis du er i tvivl om hvilke problemstillinger, du kan få tilskud til, så kontakt Danmark. Da der er forskel på medlemskaber, kan jeg desværre ikke med sikkerhed oplyse dig om, hvorvidt du skulle være dækket.

Sundhedsforsikring
Mange har en sundhedsforsikring gennem deres arbejde eller via deres forsikrings- eller pensionsselskab, der dækker eller yder tilskud til psykologsamtaler. Kontakt dit pensions- eller forsikringsselskab for at høre, hvilke krav de stiller og hvor mange timer, de dækker. Hvis du ønsker at bruge din sundhedsforsikring, er det vigtigt, at alle vilkår er afklarede inden den første samtale.

Fagforening
Nogle fagforeninger kan bevilge et beløb til psykologsamtaler, hvis problemerne er arbejdsrelaterede. Kontakt din fagforening for at høre om det skulle være en mulighed for dig.

Kommune
Kommuner dækker i nogle tilfælde et korterevarende psykologforløb. Kontakt din sagsbehandler i din hjemkommune for at høre, om du kan opfylde de krav, de stiller.

Samtykke & Tavshedspligt

Samtykke

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Hvis jeg har brug for at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye databehandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt (informeret samtykke). Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne eller af at trække dit samtykke tilbage kan være, at jeg ikke kan varetage de lovmæssige forpligtelser, jeg har, og dermed ikke vil kunne behandle dig.

Tavshedspligt
Som privatpraktiserende autoriseret psykolog er jeg underlagt reglerne om tavshedspligt (reguleret i Sundhedsloven). Tavshedspligten udspringer af et grundlæggende princip om, at klienter skal kunne give oplysninger til en psykolog i tillid til, at de ikke videregives. Som klient har du krav på beskyttelse af dit privatliv og tavshedspligten er afgørende for skabelsen af et tillidsfuldt og trygt rum.

Som medlem af Dansk Psykologforening er jeg desuden underlagt de Etiske principper for nordiske psykologer, der er udarbejdet for at sikre respekt for klientens rettigheder og værdighed, samt psykologens integritet, kompetencer og ansvar i behandlingen. Du kan læse mere de etiske retningslinier her: https://www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologer/

Undtagelser fra tavshedspligten
Der er få tilfælde hvor tavshedspligten må brydes. Hvis jeg som psykolog vurderer, at en klient er til åbenlys fare for sig selv eller andre (hvis en klient f.eks. er selvmordstruet og derfor skal henvises til psykiatrisk behandling), har jeg pligt til at bryde min tavshedspligt for at beskytte klientens eller andres liv og velbefindende. Hvis jeg vurderer, at jeg bliver nødt til at bryde tavshedspligten grundet bekymring for en klients sikkerhed, vil jeg informere klienten.

Ved behandling af børn og unge under 18 år har jeg desuden pligt til at underrette de offentlige myndigheder, hvis jeg får kendskab til forhold, der bør underrettes om. Det vil sige, at jeg ubetinget skal underrette barnets eller den unges hjemkommune, hvis jeg vurderer, at vedkommende er udsat eller har brug for særlig støtte – også selvom barnet/den unge eller forældrene modsætter sig en underretning.

Som klient kan man også selv ønske, at tavshedspligten skal brydes ved at jeg skal videregive fortrolige oplysninger til andre. Det kan være til myndigheder eller i forbindelse med forsikringssager. I den situation er det, som psykolog, min pligt at sikre mig, at der foreligger et informeret samtykke til videregivelse af oplysningerne, til hvem oplysninger skal gives og til hvilket formål. Hvis jeg vurderer, at nogle af de oplysninger, en klient ønsker at videregive, er uhensigtsmæssige for klienten, er det dog min etiske pligt at oplyse klienten om dette.

Tavshedspligt i behandlingen af børn og unge
Unge i alderen 15-18 år kan selv give informeret samtykke til behandling, men forældremyndighedens indehaver har ret til at vide, at den unge går til psykolog. Den unge er endvidere berettiget til aktindsigt og kan selv give samtykke til videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Som forælder til et barn eller en ung (herefter refereret til som klienten), der går til psykolog, kan man komme i en situation, hvor man gerne vil have oplysninger om behandlingsforløbet eller give oplysninger til mig vedrørende klienten. For at sikre at fortroligheden for klienten, og dermed også effekten af samtalerne, ikke undermineres, er det vigtigt, at information og kommunikation om klienten foregår med klientens vidende og samtykke. Dette kan ske på flere måder:

1. Hvis en forælder kontakter mig for at give oplysninger om klienten til brug i behandlingsforløbet, vil jeg forelægge klienten dette (og opfordre forælderen til det samme). Jeg har ikke mulighed for i samtale med klienten at gøre brug af oplysninger, som klienten ikke ved, jeg har modtaget.


2. Hvis en forælder kontakter mig og ønsker at få oplysninger om behandlingsforløbet, vil jeg forelægge klienten dette (og opfordre forælderen til det samme). Oplysninger om behandlingsforløbet kan med klientens samtykke gives på følgende måder:

  • Jeg laver i samarbejde med klienten en status på behandlingsforløbet, som videregives til forælderen over e-mail eller telefon. Arbejdstiden der bruges på dette, går enten fra samtaletiden med klienten eller der kan tilkøbes samtaletid udover det igangværende forløb. Se mulighederne her.

  • Forælderen deltager i slutningen af en samtale for at få en kort opsummering af samtalens indhold.

  • Klient og forælder deltager i en fællessamtale, hvor oplysninger og eventuelle bekymringer frit kan adresseres. Det er muligt at købe forløbspakker, hvor der indgår både individuelle og fællessamtaler.

Priser
Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

psykolog Lyngby pris
bottom of page