top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Mistrivsel blandt unge

Mistrivsel blandt unge er et stigende problem. De nyeste undersøgelser af den danske ungdom viser, at det går den forkerte vej både for piger og drenge. Der findes ikke noget entydigt svar på, hvad årsagen er til denne negative udvikling, men forskningen peger på nogle faktorer, der også i høj grad rammesætter ungdomslivet i dag: 


  • Præstationskulturen og individualisering, der placerer et alt for ensidigt fokus på den enkeltes præstation (f.eks. karakterer). 


  • Højt tempo og øget pres på alle livsarenaer og særligt i uddannelsessystemet (acceleration). 


  • De sociale mediers indtog og forbrugerkulturen omkring dette.


  • Psykologisering af de udfordringer, de unge møder: Presset vendes indad, og løsninger søges i tilpasning af psyken, samtidig med, mener nogle forskere, at grænserne for, hvad der opfattes som normalt eller ”en del af livet” og hvad der opfattes som en psykisk lidelse eller en ”unormal” reaktion, der kræver professionel hjælp, har rykket sig. Dette skyldes måske også, at det i dag ikke er et tabu at italesætte sine problemer på samme måde som det var tidligere. Årsager til mistrivsel hos unge

Der kan være mange forskellige årsager til, at unge mistrives, da det at være ung, som nævnt, er forbundet med mange forskellige udfordringer og pres. Nogle af de årsager, jeg oftest ser, når jeg taler med unge, er:


• Angst og bekymringer


• Mobning, Ensomhed eller Sociale udfordringer


• Manglende tro på sig selv / Negativ selvforståelse


• Præstationspres / For høje forventninger


• Perfekthedskultur / Perfektionisme / Angst for at fejle eller være ”forkert”


• Identitetsproblematikker


• Faglige udfordringer i skolen/på studiet


• Skilsmisse eller konflikt mellem forældre


• Svær relation til mor eller far


• At have en søskende med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom (skyggebarn)


Mistrivslen kan føre til udvikling af depression, angstlidelser, lavt selvværd m.m. Du kan læse mere om symptomer og behandling af de forskellige lidelser her.Læs mere her om tegn på mistrivsel og psykologhjælp særligt til unge:
Børns og unges trivsel er min hjertesag

At bidrage til at skabe trivsel for børn og unge er en hjertesag for mig. Som psykolog får jeg et bredt indblik i, hvordan børn og unge generelt går rundt og har det og den viden, vil jeg gerne bruge bedst muligt. Børn og unge har, i modsætning til voksne, typisk ikke meget at skulle have sagt om de rammer, vi skaber for dem – de skal bare leve i dem. Jeg ser det derfor også som en af mine fornemste opgaver at hjælpe børn og unge med at få deres stemme hørt og være med til at sikre, hvor jeg kan, at vi som samfund får skabt et børne- og ungdomsliv, der er til at holde ud at være i og hvor størstedelen trives. Mit arbejde foregår derfor ikke kun i terapirummet med de børn, unge og forældre, jeg taler med, men også i den offentlige debat, hvor jeg gerne råber højt, hvis jeg føler jeg kan bidrage med indblik om de tendenser, jeg ser.


Læs publiceret artikel om børns og unges mistrivsel her.Find mere information om psykologhjælp for unge og ungdomsproblematikker her: https://ungdomspsykologer.dk/


Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

bottom of page