top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Test dig selv: Har jeg stress?

Nedenstående skema kaldes Cohens stress-score eller PSS-test (Percieved Stress Scale test). Testen er ikke udviklet til diagnosticering, men bruges indenfor stressforskning og fortæller i hvor høj grad en person føler sig i stand til at kontrollere betydningsfulde ting i livet, tro på egne evne til at håndtere problemer og oplevelsen af overskud og overvældethed. Skemaet kan altså ikke stå alene som diagnosticeringsværktøj, men kan give en indikation af, hvor hårdt ramt man er, og hvor meget/lidt man oplever at kunne magte sin hverdag. Den er et hjælpeværktøj og kan kun bruges vejledende, ikke diagnosticerende.


Spørgeskema om stress

Spørgsmålene i skemaet drejer sig om dine følelser og tanker inden for den sidste måned og besvares med en score fra 0-4, hvor:


0 = "på intet tidspunkt"

1 = ”lidt af tiden”

2 = ”lidt under halvdelen af tiden”

3 = ”lidt over halvdelen af tiden”

4 = "det meste af tiden eller hele tiden"


Resultatet kan aflæses i boksen under testen og er vejledende. Er din score anderledes end du forventede, eller bliver du bekymret, kan du kontakte din læge og få vejledning.


Stresstest

Hvor ofte indenfor den sidste måned:


1. Er du blevet bragt ud af ligevægt over noget, der skete helt uventet?

     4              3              2              1              0


2. Har du følt, at du var ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i livet?

     4              3              2              1              0


3. Har du følt dig nervøs og ”stresset”?

     4              3              2              1              0


4. Har du ikke været i stand til at klare dine personlige problemer?

     4              3              2              1              0


5. Har du følt, at tilværelsen ikke former sig efter dit hoved?

     4              3              2              1              0


6. Har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det, du skulle?

     4              3              2              1              0


7. Har du ikke været i stand til at håndtere dagligdagens irritationsmomenter?

     4              3              2              1              0


8. Har du følt, at du ikke havde styr på tingene?

     4              3              2              1              0


9. Er du blevet vred over ting på grund af ting, du ikke var herre over?

     4              3              2              1              0


10. Har du følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at du ikke kunne magte dem?

      4              3              2              1              0


Læg tallene sammen og se resultatet her:

0-10 = Ingen stress

11-16 = Let stress

17-40 = Stress


Læs mere om stresssymptomer her


Føler du dig presset i din hverdag og/eller oplever stresssymptomer og ønsker hjælp til at håndtere dette, kan du kontakte mig eller selv booke en tid med det samme her. 


(Kilde: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/for-faggrupper/almen-praksis/faglige-vejledninger/stress-angst-depression/stress/konsultationsvaerktoejer-om-stress/psykometrisk-test-stress/)

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

bottom of page