top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Børnesamtaler

Jeg tilbyder samtaleterapi for børn i skolealderen. Samtaler med børn kan være nødvendige i forbindelse med mange forskellige udfordringer, man kan støde på i livet.


Dette kan gælde udfordringer, som ens barn møder i skolen, såsom udfordringer med at tilpasse sig klassemiljøet, faglige udfordringer, for høje forventninger til sig selv, manglende tro på egne evner, lavt selvværd, perfektionisme, sociale udfordringer, mobning m.fl.


Udfordringerne kan dog også være nogen, som ens barn møder hjemme, eksempelvis en svær relation til mor eller far, konflikter generelt eller i særlige situationer, skilsmisseproblematikker, svært ved at være uden mor eller far, at være skyggebarn (have en søskende, der har en fysisk eller psykisk sygdom), alvorlig sygdom i familien, tab af et nært familiemedlem m.m.


Samtaler med børn kræver en ekstra opmærksomhed af mig som behandler, da børn er meget hurtige til at aflæse hvad andre forventer eller hvad en bestemt situation kræver af dem. Børn kan derfor være gode til at svare det de tror den voksne vil høre. I mine samtaler med børn bruger jeg derfor ofte ekstrameget tid på at skabe en fortrolig og tryg relation, hvor barnet oplever, at der ikke forventes bestemte svar, at barnet ikke skal tage hensyn til mig eller andre og at der dermed er plads til at være ærlig. Dette gør jeg blandt andet ved at understrege netop dette i starten af et samtaleforløb – og undervejs, hvis jeg fornemmer, det er nødvendigt. Det er vigtigt at barnet ved, at det er okay at sige mig imod, sige ”det ved jeg ikke”, ”det har jeg ikke lyst til at tale om”, ”det vil jeg ikke have du siger noget om, mor eller far” osv. At skabe tryghed kan også indebære, at jeg bruger mere tid på at spørge ind til mere ”ufarlige” emner, som barnets interesser og præferencer, særligt i starten da mange børn ikke bare er klar til at åbne for, det der er svært, med det samme.


Der kan være gode grunde til at forældre af og til deltager i samtalerne og i de tilfælde har jeg også en særlig rolle i at sørge for at der bliver passet på barnet i forhold til det der bliver sagt; at barnets grænser ikke bliver overskredet ved at der bliver delt oplysninger om barnet som det ikke er klar til at dele eller at barnets udfordringer ikke bliver beskrevet på en måde, der er med til at skabe en negativ selvopfattelse hos barnet.


Læs mere om behandling i forhold til mistrivsel her eller om depression, angst, stress eller andre behandlingsområder her. 

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

bottom of page