top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Børnepsykolog

Jeg tilbyder samtaleterapi for børn fra skolealderen. Samtaler med børn kan være nødvendige i forbindelse med mange forskellige udfordringer, man kan støde på i livet. Ved behandling af børn under 6 år yder jeg primært behandling via forældrene, da forskning viser, at det er mest effektivt på dette stadie af børns udvikling. Læs mere om dette under 'Behandling af mistrivsel hos børn'


God trivsel er vigtig for børns livsglæde, sundhed og mentale udvikling. Når ens barn mistrives, fylder det ofte rigtig meget og påvirker som regel ikke kun barnet, men hele familien. Som forælder kan man føle man sig frustreret, bekymret og magtesløs. Man kan også være ramt af skyldfølelser, samtidig med man har fokus på at finde årsagen til og afhjælpe, mistrivslen hos ens barn.


Børn kan sagtens som led i deres naturlige udvikling have perioder med tristhed, irritation eller vrede, men hvis de negative følelser bliver så voldsomme og langvarige, at de bliver en udfordring for barnets normale liv og trivsel, er det vigtigt at reagere og undersøge, hvad der kan være på spil.


Årsager til mistrivsel hos børn


Der kan være mange forskellige årsager til, at ens barn mistrives og nogle gange kan det føre til decideret skolevægring. Nogle af de årsager, jeg oftest ser, er:

 • Angst og bekymringer

 • Mobning

 • Lavt selvværd / Manglende tro på sig selv / Negativ selvforståelse

 • Præstationspres / For høje forventninger

 • Perfektionisme / Angst for at fejle eller være ”forkert”

 • Faglige og/eller sociale udfordringer i skolen (herunder en utryg klassekultur)

 • Ensomhed

 • Skilsmisse eller konflikt mellem forældre

 • Svær relation til mor, far, søskende, bonusmor eller bonusfar

 • At have en søskende med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom (skyggebarn)

 • Alvorlig sygdom i familien eller tab af et nært familiemedlem


Læs mere her om tegn på mistrivsel og behandling:

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

bottom of page