top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Angstsymptomer

De typiske symptomer på angst er:


  • Hjertebanken, sveden og rysten

  • Svimmelhed og uro i kroppen

  • Mavesmerter, trykken i brystet og vejrtrækningsproblemer

  • Søvnproblemer

  • Sortnen for øjnene

  • Tørhed i munden og problemer med at synke

  • Kvalme og ondt i musklerne

  • Koncentrationsproblemer og irritabilitet

  • Uro og ængstelige tanker

  • Ændret adfærd hvor man undgår eller flygter fra situationer, hvor angsten kommer


Når angst bliver en lidelse


Angst og bekymring, der har taget overhånd kan omhandle mange ting: Det kan være rettet mod sociale situationer, eksaminer, at skulle sige noget højt foran andre, risikoen for at miste, for sygdom eller død, for at få panik eller få angstanfald osv. Man kan også opleve at angsten kan skifte form og fokus afhængigt af, hvor man er i sit liv.


Forskning i frygt har vist, at kun 8% af det, vi bekymrer os om, er der en sandsynlighed for kunne komme til at ske. Men hvis vi af den ene eller anden grund begynder at handle udelukkende ud fra vores følelseraf bekymring og angst, kan vores verden hurtigt blive meget begrænset. Vi mister evnen til at vurdere risiko og begynder at tænke: ”hvis jeg er bange, må det betyde, at jeg er i fare”.


Bekymringer eller angst, der har taget overhånd har det med at påvirke vores vurderinger, så vi enten kommer til at overvurdere sandsynligheden for at noget ubehageligt kommer til at ske, tænke katastrofetanker og undervurdere vores egen evne til at håndtere situationen. Og når vi lader angsten overtage og guide os og undgår situationer, hvor den optræder, så vokser den – du ”fodrer” så at sige angsten, så den bliver stærkere. Hvis du derimod ikke adlyder den, taler den imod og udfordrer den, kan du komme ud af angstens greb.

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

Du kan overvinde angstsymptomer ved hjælp af psykologbehandling hos Lyngbypsykologen
bottom of page