top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Forældresparring

Som forælder kan vi alle ende i situationer, hvor vi føler, vi har prøvet alt eller ikke aner, hvordan vi skal håndtere en problemstilling i forhold til vores barn. Her kan det give god mening med forældresparring. Forældresparring handler ikke om at kritisere eller bebrejde dig som forælder, men derimod om at støtte, vejlede og hjælpe dig med at tackle udfordringer og problemer, der opstår i forbindelse med forældrerollen. Forældresparring kan være for den ene eller begge forældre.


Forældresparring kan være relevant i situationer, hvor du oplever:


  • At være ny i forældrerollen


  • Opdragelsesmæssige udfordringer


  • Mistrivsel hos dit barn


  • Adfærdsudfordringer hos dit barn (i skolen eller hjemme)


  • Adfærdsudfordringer (f.eks. for voldsom vrede) hos dig selv i relationen til dit barn


  • Skilsmisse eller separation


  • Tab, sorg eller kriser i familien


  • Udfordringer ved at være en sammenbragt familie eller rollen som bonusmor/-far


  • Stressende eller belastende livsændringer, der kan påvirke dit overskud og evne til at håndtere dit barns behov


Alt efter hvilke årsager der er til ønsket om forældresparring, kan fokus i samtalerne være på eksempelvis at styrke specifikke forældrekompetencer, at lære at tackle helt specifikke situationer med dit barn anderledes, håndtere stress- og konfliktsituationer mere effektivt, forstå dit barns adfærd eller udviklingsbehov, etablere mere hensigtsmæssige kommunikations- og interaktionsmønstre og opbygge din tillid og selvtillid som (bonus-)forælder.


Er du i tvivl hvorvidt den situation, du befinder dig i med dit barn, hører ind under noget af dette, er du altid velkommen til at kontakte mig og høre nærmere.

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

bottom of page