top of page

Lyngbypsykologen

V. AUTORISERET PSYKOLOG KAROLINE DEBOIS

Behandling af depression

Psykoterapi virker

Depression kan behandles effektivt. Forskning har vist positiv effekt af psykoterapi på depression. På kort sigt har effekten vist sig at være nogenlunde sammenlignelig med medicin, mens langtidseffekten af samtaleterapi ser ud til at virke bedre end medicinsk behandling – og mindske risikoen for tilbagefald et år senere dobbelt så godt.


I den psykoterapeutiske behandling af depression vil fokus ofte være på at undersøge, hvornår de depressive tanker og følelser begyndte at dukke op og hvad de drejer sig om. Vi vil desuden se på, hvilke effekter depressionen har på din selvopfattelse og dit liv generelt (relationer, arbejde/studie, dagligdag osv.).


Depression kan opstå, når man mister forbindelsen til noget

Depression kan ofte lykkes med at få foden indenfor i ens liv, hvis man er kommet væk fra eller har mistet forbindelsen til nogen eller noget, der er vigtigt for én. Det kan eksempelvis være en anden person af stor betydning for én, et job, en måde at se sig selv på, en drøm om hvordan ens fremtid skulle se ud, ens tillid til andre mennesker m.m. Pludselig ikke at have adgang til nogen eller noget, som man ellers har tillagt stor værdi, kan medføre en overvældende mængde af negative tanker og følelser om en selv eller omverdenen.


Ud af depressionens greb

Ved at få udfoldet hvilket billede af virkeligheden eller af dig, som depressionen er lykkes med at skabe, bliver det også nemmere at finde frem til, hvad der skal til for at begynde at udfordre de tanker og forståelser, der er forbundet med depressionen. Disse tanker og forståelser udfordrer vi blandt andet ved at undersøge hvilke andre oplevelser og forståelser af dig selv eller omverdenen, du før har haft og som måske har været forbundet med følelser af glæde, håb eller succes. Vi finder frem til, hvordan du i din hverdag kan begynde at tage nogle skridt, der stille og roligt udfordrer de depressive tanker og/eller skaber små øjeblikke af glæde, håb osv. og på den måde sker der henad vejen en bevægelse hvor du tager dit liv tilbage fra depressionens greb.


Kom i gang med behandling

Hvis du ønsker et behandlingsforløb pba. tegn på depression, depressionstanker eller andet, er du meget velkommen til at kontakte mig for en tid eller selv booke tid med det samme her.

Kontakt / Book tid

OBS:  Hvis du har følsomme oplysninger bedes du skrive direkte på mail: kontakt@lyngbypsykologen.dk

psykolog Kongens Lyngby depression behandling
bottom of page